meer over

Het verhaal

De Fryske Friling heeft een lange geschiedenis

Teksten op de penning

De FRILING zilveren penning bevat diverse teksten

Voorzijde


YN FRIJHEID FERBÛN
Fries voor 'in vrijheid verbonden'

FRIDOM - FRIHALS - FRIHED - FRIJHEID - FROIHOID - FRÄIEGAID - FREIHAID - FRAIHAIT - FRIHÀÎD - FRIHEIDE - FRIHÄID - FRIHAID - FRIIHAIR

Het woord 'vrijheid' in alle Friese talen, beginnend met het Oudfries.

Oudfries Fridom, Frihals, Frihed - Frysk (Frl) Frijheid - Westfries Froihoid - Oostfries: Saterfries/ Seelter Fräiegaid - Noordfries: Föhr/Amrum Freihaid - Noordfries: Halligen Fraihait - Noordfries: Wiedingharde Frihàîd - Noordfries: Harlingerland Friheide - Noordfries: Karrharder Frihäid - Noordfries: Nordergoesharder Frihaid - Noordfries: Sylt Friihair

2022
Jaar van productie

Achterzijde


FRILING
Friling is (Oud)fries voor 'vrij man', of in de huidige context 'vrij mens'.

Frij Fryslân
Naam van onze coöperatie Frij Fryslân, die dit project uitvoert.

Ien troyske ûns
Één troy ounce

Fynsulver .999
Fine silver / fijnzilver / .999

THIT IS THIO FORME KEST THAT ALLER MANNEC SINES SELVIS WALDE
Dit is het begin van de Oudfriese tekst “De Zeventien Keuren”, stammend uit de late tiende of vroege elfde eeuw na Christus. De tekst kan gezien worden als de “Declaration of Independence” van de Friezen. De tekst somt de rechten en privileges op die de Friezen claimden ten opzichte van het Heilige Roomse Rijk. Hij is overgeleverd in alle Friese landen die in de middeleeuwen onderdeel uitmaakten van de Friese Vrijheid, dus tussen het IJsselmeer (vroeger Vlie) en de rivier de Wezer in Duitsland.

De eerste “keur” of paragraaf van deze tekst zegt in zijn meest uitgebreide vorm het volgende: Dit is de eerste (volks)keur en het privilege van Karel de Grote en het landrecht van alle Friezen, dat eenieder (ongestoord) beheer heeft over zijn eigendom, zolang hij het recht daarop niet heeft verloren of verspeeld door onrechtmatig gedrag.

In het kort: ieder heeft het recht om ongestoord te beschikken over wat van hem is. Zeer toepasselijk voor deze tijd.

* Thit is thio forme kest that aller mannec sines selvis walde *
fridom frihals Frihed frijheid froihoid Fräiegaid freihaid fraihaiT frihàîd friheide frihäid frihaid friihair frihaîd friheide